Invitasjon: Aquaculture West Africa; “Fact Finding Mission” to Ghana & Nigeria, March 2017

Invitasjon til Akvakultur: "Fact-finding mission" til Ghana og Nigeria / besøk til Nigeria av politisk ledelse Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilgang på effektiv og bærekraftig matproduksjon er viktig for landene i Vest-Afrika. Derfor blir den blå økonomien viktig og oppdrettsindustrien vil spille en stadig viktigere rolle i å sikre at behovet for mat skal kunne dekkes. Oppbyggingen av en bærekraftig akvakulturnæring representerer et spennende mulighetsvindu for leverandører av teknologi og tjenester til denne industrien, et område hvor Norge bør ha store muligheter til å etablere seg med en sterk posisjon.

- Delta i arrangementet i forbindelse med besøk til Nigeria av politisk ledelse, Nærings- og fiskeridepartementet

- Akvakultur: "Fact-finding mission" til Ghana og Nigeria   

Vest-Afrika er i sterk vekst og med økende politisk stabilitet. En bærekraftig utvikling av Afrikas naturressurser har økt fokus. Sikker tilgang på mat er et viktig grunnlag for stabilitet på kontinentet og derfor er investeringer i fiskeoppdrett nødvendig for å nå regionens langsiktige mål om bærekraftig utvikling og matsikkerhet.

Oppdrettsnæringen i Vest-Afrika er på rask frammarsj og norsk teknologi og kompetanse er etterspurt. Dangote Group er et toneangivende selskap med svært lønnsom forretningsvirksomhet innenfor flere sektorer i Nigeria og i regionen rundt. De har nå gitt signaler om at de ønsker å gå inn i oppdrettsindustrien og spille på internasjonale teknologi- og tjenesteleverandører. Da ser de blant annet mot den kompetansen som finnes i Norge, men også mot andre vestlige land.

I tillegg til Dangote Group er det flere som ser på investeringer innenfor blå sektor i Vest-Afrika. Interessen fra store aktører åpner for et større potensial og det representerer spennende muligheter for norsk leverandørindustri.

For å skaffe oss et godt innblikk i status og muligheter fremover, inviterer vi derfor til en studietur koblet opp til politisk besøk til Nigeria 26. – 29. mars 2017. De norske ambassadene i hhv. Ghana og Nigeria bistår i få på plass et relevant og godt program og bistår også i gjennomføringen.

For mer om opplegget


Bookmark and Share