Sikkerhet

Sist oppdatert: 22.05.2015 //

Gjeldende offisielle reiseråd for reiser til Nigeria er tilgjengelig på ambassaden i Abujas sider http://www.emb-norway.com.ng/  

Risiko for terrorhendelser i Nigeria varierer. I Borno i nord-øst anses risikoen som ekstrem, mens den er høy for Abuja og for Niger-deltaet. Den er også høy i nordlige delstater som Adamawa, Kano, Yobe, Gombe, Plateau, Kaduna og Bauchi. For resten av landet anses risikoen for å være moderat. 

Det gjøres oppmerksom på at sikkerhetssituasjonen i Nigeria kan endre seg raskt, også i andre deler av landet enn de områder som omtales i reiserådet. Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger å reise til Nigeria oppfordres derfor til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og å registrere sin reise eller opphold på www.reiseregistrering.no

Dersom en er på arbeidsoppdrag til Nigeria, f.eks. i tilknytning til shipping eller olje-relatert virksomhet, vil det nasjonale eller internasjonale selskapet som en tar oppdrag for normalt ha et sikkerhets- og beredskapsopplegg. Det er viktig at dette følges og at en etterspør et slikt opplegg dersom det ikke mottas på forhånd.

Det er fornuftig å innhente råd om den aktuelle sikkerhetssituasjonen i besøksområdet før en reiser dit. Kriminalitetsnivået er mange steder høyt, men det er stor lokal variasjon. Risikoen for å bli utsatt for ran og kidnappinger er betydelig i enkelte områder. De store byene samt Niger-deltaet og enkelte andre områder i sør er særlig utsatt. Det er derfor viktig å søke råd om det lokale bildet på hotell og hos folk med lokalkunnskap der en oppholder seg.

Ved ankomst til Nigeria bør besøkende ha avtalt henting på flyplass forhånd der dette er mulig, spesielt gjelder dette Lagos og Port Harcourt. Generelt bør det vises aktsomhet ved opphold i Nigeria, og det anbefales at en tar forholdsregler når det gjelder verdisaker. Hvis mulig bør transport avtales på forhånd, og da helst leiebil med sjåfør. Veitrafikken er preget av risikofylt kjøring og det er mange trafikkulykker. Innenriksfly kan derfor være å foretrekke fremfor veitransport. Ved bruk av innenriksfly bør en imidlertid søke lokalt råd før en velger flyselskap.

Større skader så vel som alvorlige sykdommer bør ikke behandles lokalt.  

En bør være oppmerksom på at forsøk på svindel og dokumentforfalskning er relativt utbredt. Det anbefales at en medbringer USD eller Euro i kontanter for veksling til lokal valuta eller for betaling av lokale utgifter. Større hoteller i Abuja, Port Harcourt og Lagos tar imidlertid betalings- og kredittkort og utplassering av ATM (kontantautomater) blir stadig mer utbredt. Betalingsterminaler er også på vei inn i større moderne butikkjeder i de store byene.

En bør også som besøkende være oppmerksom på at internettbasert svindelvirksomhet fortsatt er utbredt, selv om myndighetene har truffet tiltak for å motarbeide «næringsgrenen». Skulle en motta tilbud som er for godt til å være sant, så er det det! Ved tvil, søk råd hos lokalkjente eller kontakt ambassaden. Forsøk aldri å få tapte penger tilbake eller å ta kontakt med slike aktører. Det kan være meget farlig. Rapporter det til politiet i Norge som kan gi råd. 

Det er normalt ikke nødvendig med spesielle hensyn til bekledning utover normal vestlig standard. Ved besøk til det hovedsakelig muslimske nord bør imidlertid kvinnelige besøkende kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser. Søk råd fra lokale kjente om nødvendig. Klimaet er gjennomgående varmt.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd fra USA og Storbritannia da disse land har god og relativt finmasket lokalkunnskap om forholdene i Nigeria på sine nettsider.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 9291 5429 eller +234 9291 5487. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no  


Bookmark and Share