Sikkerhet

Sist oppdatert: 26.05.2014 //

UDs offisielle reiseråd for Nigeria

«Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i de nord-østlige delstatene i Nigeria, og fraråder reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendig i øvrige deler av nordlige Nigeria samt Niger Delta».

Det gjøres oppmerksom på at sikkerhetssituasjonen i Nigeria kan endre seg raskt, også i andre deler av landet enn de områder som omtales i reiserådet. Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger å reise til Nigeria oppfordres derfor til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og å registrere sin reise eller opphold på www.reiseregistrering.no.

Dersom en er på arbeidsoppdrag til Nigeria, f.eks. i tilknytning til shipping eller olje-relatert virksomhet, vil det nasjonale eller internasjonale selskapet som en tar oppdrag for normalt ha et sikkerhets og beredskapsopplegg. Det er viktig at dette følges og at en etterspør et slikt opplegg dersom det ikke mottas på forhånd.

Det er viss mulighet for at prosessen fram mot det mot valget i 2015 kan komme til å innvirke negativt på sikkerhetsbildet i enkelte områder. Også av denne grunn er det fornuftig å innhente råd om den aktuelle sikkerhetssituasjonen i besøksområdet før en reiser dit.

Kriminalitetsnivået er mange steder høyt, men det er stor lokal variasjon. Risikoen for å bli utsatt for ran og kidnappinger er betydelig i enkelte områder. De store byene samt Niger-deltaet og enkelte andre områder i sør er særlig utsatt. Det er derfor viktig å søke råd om det lokale bildet på hotell og hos folk med lokalkunnskap der en oppholder seg.

Ved ankomst til Nigeria bør besøkende ha avtalt henting på forhånd der dette er mulig, spesielt gjelder dette Lagos og Port Harcourt. Flyplassen i Abuja er relativt oversiktlig.

Generelt bør det vises aktsomhet ved opphold i Nigeria og det anbefales at en tar forholdsregler når det gjelder verdisaker. Hvis mulig bør transport avtales på forhånd og da helst leiebil med sjåfør. Veitrafikken er preget av risikofylt kjøring og det er mange trafikkulykker. Innenriksfly kan derfor være å foretrekke fremfor veitransport. Ved bruk av innenriksfly bør en imidlertid søke lokalt råd før en velger flyselskap.

Større skader så vel som alvorlige sykdommer bør ikke behandles lokalt. 

En bør være oppmerksom på at forsøk på svindel og dokumentforfalskning er relativt utbredt. Det anbefales at en medbringer USD eller Euro i kontanter for veksling til lokal valuta eller for betaling lokale utgifter. Større hoteller i Abuja, Port Harcourt og Lagos tar imidlertid betalings- og kredittkort og utplassering av ATM(kontantautomater) blir stadig mer utbredt. Betalingsterminaler er også på vei inn i større moderne butikk kjeder i de store byene.

En bør også som besøkende være oppmerksom på at internettbasert svindelvirksomhet fortsatt er utbredt, selv om myndighet har truffet tiltak for å motarbeide «næringsgrenen». Skulle en motta tilbud som er for godt til å være sant, så er det det! Ved tvil, søk råd hos lokalkjente eller kontakt ambassaden. Forsøk aldri å få tapte penger tilbake eller å ta kontakt med slike aktører. Det kan være meget farlig. Rapporter det til politiet i Norge som kan gi råd.

Det er normalt ikke nødvendig med spesielle hensyn til bekledning utover normal vestlig standard. Ved besøk til det hovedsakelig muslimske nord bør en imidlertid søke råd om det kan være nødvendig. Klimaet er gjennomgående varmt.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd fra USA og Storbritannia da disse land har god og relativt finmasket lokalkunnskap om forholdene i Nigeria på sine nettsider.


Bookmark and Share